Intro on työntekijöiden perehdyttämiseen erikoistunut ohjelmisto

Intro on suunniteltu nopeuttamaan uusien työntekijöiden siirtymistä tuottavaan työhön ja helpottamaan perehdyttäjien työtä. Intro huolehtii puolestasi, että kaikki perehdytykseen liittyvät tehtävät tulevat tehdyksi ajallaan. Intro on täysin mobiiliyhteensopiva pilvipohjainen ohjelmisto. Tämä tarkoittaa sitä, että pääset käsiksi ohjelmistoon mistä tahansa ja millä päätelaitteella tahansa.

 

Miten Intro toimii?

KUTSU TIIMI

Luo perehdytystiimi ja jaa vastuu perehdyttämisestä koko tiimille

LUO SUUNNITTELMA

Luo perehdytystehtäviä sisältävä perehdytyssuunnitelma

SEURAA JA RAPORTOI

Käynnistä suunnitelma ja seuraa sen etenemistä sitä mukaa, kun tehtävät tulevat suoritetuksi

Miten Intro tehostaa perehdytystäsi?

 

Intro perehdytystyökalun avulla voit käynnistää uuden työntekijän perehdytyksen heti palkkauspäätöksen tehtyäsi. Sinun ei siis tarvitse odottaa, ensimmäiseen työpäivään asti. Intron avulla lisäät suunnitelmallisuutta, yksilöllisyyttä ja seurattavuutta perehdytykseen. Voit luoda valmiita tehtäväkohtaisia perehdytysmallipohjia, joiden avulla huolehdit että perehdytysohjelma sisältää juuri kyseisessä tehtävässä perehdytysohjelma sisältää juuri kyseisessä tehtävässä onnistumiseen liittyvät eväät.

Intron avulla seuraat perehdytyksen etenemistä ja helpotat raportointia. Sen avulla varmistat, että kaikki uuden työntekijän perehdytykseen liittyvät tehtävät tulevat hoidetuksi ajallaan. Perehdytys ei myöskään ole ajasta tai paikasta riippuvainen, koska Intro toimii saumattomasti kaikilla päätelaitteilla.

 
perehdytyssuunnitelma Intro_display.png

Perehdytyksellä on paljon erilaisia hyötyjä
työntekijän sitoutumiseen, tuottavuuteen ja viihtyvyyteen liittyen

Perehdyttäminen muodostaa sillan rekrytointivaiheessa luotujen odotusten ja itse työn tekemisen välille. Onnistunut perehdytys takaa uudelle työntekijälle kunnollisen aloituksen uusiin tehtäviin. Perehdytyksen avulla henkilö pääsee nopeammin ja tehokkaammin kiinni tuottavaan työhön. oikein hoidettuna perehdyttämisellä on merkittävä vaikutus työn tuottavuuteen, laatuun, työturvallisuuteen ja sitoutumiseen. Hyvin perehdytetty työntekijä on sitoutuneempi, motivoituneempi ja hänellä on pienempi todennäköisyys siirtyä toisiin tehtäviin. Perehdytys auttaa myös luomaan parempaa työnantajamielikuvaa ja tehostamaan tulevia rekrytointeja.

 

Parhaiten saat meihin yhteyden täyttämällä alla olevan lomakkeen.